18+ Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Alle details aanmeldprocedure voor licentie wet Kansspelen op Afstand

Tim Giesbers

Voor veel kansspelaanbieders komt de spannende datum van 1 januari 2021 steeds dichterbij. Ze kunnen niet wachten om vanaf die dag van start te gaan op de nieuwe gereguleerde wedmarkt in Nederland. Dit kan door het aannemen van het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KOA). Lees in dit artikel wat de directe gevolgen zijn en welke details er aan de aanmeldprocedure zitten.

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, maakte bekend dat de lancering van de gereguleerde wedmarkt op 1 januari 2021 plaats zal vinden. Het ontwerpbesluit moet begin 2020 aangeboden kunnen worden aan de Tweede Kamer, waarna ook de Raad van State nog een advies geeft over de definitieve uitvoering.

Er is vooral meer duidelijk geworden over details wat betreft de aanmeldprocedure voor kansspelaanbieders. Het is namelijk voor bedrijven interessant om een licentie aan te vragen om zo legaal op de Nederlandse markt te mogen acteren. Hieronder zetten we uiteen om welke details het precies gaat.

Begin aanvraag

Allereerst geeft de Kansspelautoriteit aan dat de aanvraag in het Nederlands en digitaal verloopt. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verkrijgen van een licentie betalen een bedrag van 45.000 euro aan de autoriteiten. Hier zit wel een risico aan voor de aanvragers: mocht de licentieaanvraag namelijk afgewezen worden, dan krijgt het bedrijf alsnog dit bedrag niet terug.

Een aanvraag zal alleen maar in behandeling genomen worden wanneer alle informatie naar tevredenheid is gegeven, de identiteit van de aanvrager duidelijk is en het bedrag van 45.000 euro betaald is. Mocht een aanbieder te laat de juiste informatie aanleveren, dan zou het kunnen dat een eventuele licentie niet voor 1 januari 2021 worden uitgereikt.

Zeven modules

Algemene informatie en betrouwbaarheid

Na het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in zeven thema’s, de zogeheten modules, alle informatie gevraagd aan een geïnteresseerde kansspelaanbieder. Als eerste wil de KSA graag weten om wat voor aanvraag het gaat. Voor wat voor kansspel vraagt een bedrijf een licentie aan? Welke rechtsvorm heeft de aanvragen? Is het bedrijf beursgenoteerd?

In module B wordt gekeken naar de betrouwbaarheid en integriteit van het bedrijf en leidinggevende medewerkers. De kansspelaanbieder wordt getoetst volgens de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob). Hierbij wordt gekeken naar een eventuele criminele achtergrond van het bedrijf, net als het vermogen en schulden van de leidinggevenden.

Deskundigheid en financiën

De derde stap voor een geïnteresseerd bedrijf is om aan te tonen dat beleidsbepalers en leidinggevende medewerkers genoeg deskundig en bevoegd zijn om deze functies te vervullen binnen het bedrijf. Hierbij kijkt de KSA onder meer naar het personeelsbeleid en trainingsbeleid.

Ook richten de autoriteiten een strenge blik op de financiën van het bedrijf. Een van de belangrijkste vragen is hierbij natuurlijk of het bedrijf de continuïteit kan waarborgen. Daarnaast richt het onderzoek zich op het afschermen van speeltegoeden en er wordt een financiële garantstelling geëist, van circa 830.000 euro. Met deze garantstelling weet de KSA zeker dat het bedrijf sowieso belastingen, kansspelheffingen en eventuele boetes kan gaan betalen.

Consumentenbescherming en bedrijfsprocessen

Dan kijken we naar de laatste drie categorieën waar de Kansspelautoriteit naar kijkt. Allereerst het beschermen van consumenten. Hoe doet het bedrijf aan marketing, reclame, voorlichting, informatieverstrekking, klantenafhandeling, verslavingspreventie en spelersidentificatie. Al deze facetten vormen samen namelijk een goede indicatie van hoe een bedrijf consumenten helpt en beschermt. Maar ook: hoe eventuele fouten hersteld en voorkomen kunnen worden.

Als voorlaatste komt de module bedrijfsprocessen. Dit is wellicht de meest abstracte categorie die bepaald is door de KSA. Het gaat hier namelijk om een grote verzameling aspecten. Denk aan het keuren van spel- en ict-systemen. Denk aan het uitbesteden van diensten en de controle hierop. Denk aan het signaleren van mogelijke matchfixing. Denk aan de integriteit van medewerkers. Denk aan de manier waarop betaaltransacties voltooid worden. En denk aan controles tegen witwassen.

Digitale communicatie

De laatste pijler van het KSA-onderzoek naar nieuwe licentieaanvragen is die van digitale communicatie. Hierin richten de autoriteiten zich specifiek op het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) en de Controle Databank (CDB). Bij die laatste gaat het erom dat de KSA altijd toegang heeft tot de gegevens van de aanvragen wanneer de autoriteit dit nodig acht. Er moet aangetoond worden dat er altijd een verbinding gelegd kan worden tussen de partijen.

Het Cruks is een systeem waar mensen zich voor aan kunnen melden. Doen ze dit, dan sluiten ze zichzelf uit van verdere deelname aan kansspelen. Zodoende kunnen aanbieders geen diensten meer aan deze consumenten verlenen. Dit is een belangrijk systeem in het tegengaan van mogelijke gevaren van kansspelen. Voordat iemand verslaafd kan raken, kan deze persoon zich aanmelden bij Cruks en zichzelf zo beschermen tegen het verder spelen.

Ook voor het Cruks geldt dat een aanvraag moet aantonen een goede digitale verbinding te leggen met het systeem. Voorlopig geldt voor beide organen dat het nog niet geheel duidelijk is hoe het er technisch uit komt te zien. Dit zal echter wel duidelijk worden in de maanden voorafgaand aan de startdatum van de licentieperiode.