18+ Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Hoe bepaalt een bookmaker de quotering?

Maurice Krabbendam

De quoteringen, ook wel de odds genoemd, zijn van groot belang in sportwedden. De quotering geeft aan hoeveel er kan worden gewonnen met een weddenschap: is de quotering 1.5 en zet je een euro in, dan win je 1,5 x 1 = 1,50, mits de uitkomst waar jij op gewed hebt de juiste is. Een begrip van hoe een bookmaker de quotering bepaald, is cruciaal voor eenieder die aan sportwedden doet en kan helpen om je winsten te verbeteren.

In dit artikel wordt precies uitgelegd hoe bookmakers quoteringen bepalen en hoe je deze kennis kan toepassen om je winsten te vergroten.

Representatie van waarschijnlijkheid

In theorie zijn quoteringen eigenlijk een representatie van een nog veel belangrijker concept: de (impliciete) waarschijnlijkheid van uitkomsten. Net zoals jij bij jezelf nagaat hoe groot de kans is dat bijvoorbeeld FC Barcelona wint van Valencia CF, doen experts achter de schermen bij bookmakers dat ook.
Deze experts analyseren met behulp van computers en technologie verschillende data, zoals bijvoorbeeld de statistieken van eerdere wedstrijden, de fysieke conditie van sporters en de publieke opinie. Op basis van deze data-analyse wordt vervolgens de waarschijnlijkheid van uitkomsten bepaald.

Quotering berekenen

De quoteringen worden berekend door middel van de volgende formule:

 • Totaal percentage van mogelijke uitkomsten / waarschijnlijkheid van de uitkomst = quotering.

Ter illustratie nemen we het voorbeeld van FC Barcelona en Valencia CF. Als een bookmaker gelooft dat FC Barcelona meer kans maakt om te winnen, in andere woorden, dat het waarschijnlijker is dat FC Barcelona wint, en dat de kans op een gelijkspel klein is, dan kan de waarschijnlijkheid van elke mogelijke uitkomst er als volgt uitzien:

 • FC Barcelona wint: 55%
 • Gelijkspel: 15%
 • Valencia CF wint: 30%

De quotering voor een winst voor FC Barcelona is dan: 100% : 55% = 1.82, voor een gelijkspel 100% : 15% = 6.67 en voor een winst voor Valencia 100% : 30% = 3.33.

Hoge en lage quoteringen

Het is belangrijk om op te merken dat de quotering van een uitkomst die de bookmaker onwaarschijnlijk acht, hoger is dan de quotering van een uitkomst die de bookmaker waarschijnlijk acht.

Als de bookmaker denkt dat de kans dat FC Barcelona wint hoger is, zal hij zijn kosten beperken door een lagere quotering te geven. Immers, de bookmaker betaalt de totale ingezette bedragen op de juiste uitkomst, vermenigvuldigd met de desbetreffende quotering, uit. Anderzijds is de quotering op onwaarschijnlijke uitkomsten hoger, om een stimulans te geven om op deze uitkomst te wedden. Immers, de winst als die uitkomst uitkomt, is vele malen hoger voor degenen die erop gewed hebben.

Ter illustratie: Als FC Barcelona wint en je hebt 50 euro ingezet, dan heb je (1.82 x 50) – 50 = 41 euro winst. Echter, als je 50 euro hebt ingezet op een gelijkspel en FC Barcelona en Valencia spelen inderdaad gelijk, dan heb je (6.67 x 50) – 50 = 283,50 euro winst. Dat is 242,50 meer!
De reden dat bookmakers willen dat men op deze uitkomsten wedt, is natuurlijk omdat zij niet verwachten dat ze uitkomen. In dat geval kunnen zij de inzet houden en gebruiken voor de uitbetalingen van de wedders op de juiste uitkomst.

Verder is het belangrijk om er rekening mee te houden dat bookmakers zelf de quoteringen bepalen en dat deze dus van elkaar kunnen verschillen per bookmaker. Het is dan ook vaak de moeite waard om dezelfde wedstrijd bij verschillende bookmakers te vergelijken, om erachter te komen of de uitkomst waar jij op gaat wedden bij een andere bookmaker een hogere quotering heeft.

Commissies: langetermijnwinst voor bookmakers

Sommigen lezers zullen zich misschien al afgevraagd hebben hoe bookmakers op lange termijn gezonde winsten kunnen blijven behalen. Immers, als de waarschijnlijkheden van weddenschappen altijd op 100% uitkomen, dan maken bookmakers nooit winst.

Om dat te begrijpen, gebruiken we het simpele voorbeeld van kop-of-munt. De kans op kop is 50% en de kans op munt ook. Als we de eerder genoemde formule gebruiken, is de quotering van beiden 100 : 50 = 2.00. Stel dat honderd wedders 10 euro inzetten, de helft van hen op munt en de andere helft op kop, en de winnaars 20 euro uitbetaald krijgen (de originele inzet x 2). Ongeacht op welke kant de munt valt, zal de bookmaker 100 x 10 = 1000 euro aan inzet binnenkrijgen, maar daar 50 x 20 = 1000 euro van moeten uitbetalen. Hij maakt dan dus geen winst.

Uiteraard hebben bookmakers daar wat op bedacht. Om zich te verzekeren van winst op de lange termijn, hanteren bookmakers een commissie. Deze commissie is een vergoeding voor het aanbieden van weddenschappen en uit zich in een verandering van de quoteringen, op een zodanige manier dat een bookmaker altijd een bepaald winstmarge behaald.

Commissie berekenen

Om de commissie te berekenen, worden eerst de waarschijnlijkheden berekend. Je kan de waarschijnlijkheden berekenen aan de hand van quoteringen, door de eerder genoemde formule terug te draaien:

 • Totale percentage van mogelijke uitkomsten : quotering = waarschijnlijkheid.

Als we het voorbeeld van FC Barcelona en Valencia nemen, dan volgt:

 • FC Barcelona wint – 100 : 1.82 = 55%
 • Gelijkspel – 100 : 6.67 = 15%
 • Valencia wint – 100 : 3.33 = 30%

Tel je deze uitkomsten bij elkaar op, dan krijg je 55 + 15 + 30 = 100 %. Echter, als je de quoteringen van weddenschappen zou terugrekenen naar waarschijnlijkheden, zal het percentage groter zijn dan 100%. Dat komt omdat wanneer, zoals eerder uitgelegd, de waarschijnlijkheden gelijk zijn aan 100%, de bookmaker geen winst maakt.

Bookmakers passen de waarschijnlijkheden dan ook aan om winst te maken. Hoe gaat dat in zijn werk?

De bovenstaande percentages kunnen bijvoorbeeld worden aangepast op de volgende manier:

 • FC Barcelona wint: 57%
 • Gelijkspel: 14,9%
 • Valencia CF wint: 31,3%

Als je dit vervolgens bij elkaar optelt, kom je uit op 103,2%. In dit geval heeft de bookmaker een winstmarge van 3,2%. Dat wil niet zeggen dat de bookmaker deze winstmarge ook daadwerkelijk behaalt bij elke weddenschap, maar het verzekert de bookmaker wel van winst op de lange termijn.

Om dit beter te begrijpen, gebruiken we weer het voorbeeld van kop-of-munt. In dit scenario, echter, hanteert de bookmaker waarschijnlijkheden van 53% (in plaats van 50%). De quoteringen van kop en munt zijn dan 100 : 53 = 1.88 in plaats van 2.00.
Net als in het vorige scenario, zetten vijftig mensen 10 euro in op kop en vijftig mensen 10 euro in op munt. De bookmaker heeft dus 100 x 10 = 1000 euro in totaal aan inzet binnengekregen.
Ongeacht de uitkomst, betaalt de bookmaker vijftig winnaars een bedrag van 18,80 euro uit (10 x 1.88), wat neerkomt op een totaal van 940 euro voor de winnaars. De bookmaker heeft zichzelf dus, ongeacht de uitkomst, door middel van de commissie verzekert van een winst van 1000-940= 60 euro.

De quoteringen verschillen dus lichtjes van het eerste scenario, maar zorgen er wel voor dat de bookmaker een bepaalde buffer heeft om op lange termijn winst te maken en verliezen te voorkomen. Naast de waarschijnlijkheid van uitkomsten, wordt de quotering dus ook bepaald door de commissie van bookmakers.

Winst behalen met value bets

Bookmakers maken dus op lange termijn gegarandeerd winst door commissie te hanteren. Maar hoe kun jij de informatie uit dit artikel toepassen om meer winst te behalen? De belangrijkste les die je uit dit artikel kunt halen, is dat quoteringen worden bepaald op basis van de impliciete waarschijnlijkheid van uitkomsten.

Quoteringen reflecteren de relatieve waarschijnlijkheid van mogelijke uitkomsten, maar het zijn geen exacte representaties van waarschijnlijkheden. Ze zijn namelijk gebaseerd op de analyse van experts, die vervolgens een beetje worden aangepast om bookmakers van winst te verzekerem.

Maar ook experts zitten er weleens (een beetje) naast. Hoewel de quoteringen vaak in het voordeel van bookmakers worden vastgesteld, is het alsnog mogelijk om hen de baas te zijn, en wel door value betting: het wedden op uitkomsten waarvan jij gelooft dat ze ondergewaardeerd zijn.

Bij value betting zoek je als het ware een uitkomst die een hogere quotering heeft dan jij het zou toeschrijven, in andere woorden: een uitkomst met een hogere werkelijke waarschijnlijkheid dan dat de bookmaker het heeft toegeschreven. Dat is een uitkomst met ‘good value’ en daar zet je op in. Echter is het alleen mogelijk om op deze manier winst te behalen als je eigen opvatting ook correct blijkt te zijn.

Value betting vergt dus, naast een goed begrip van quoteringen en waarschijnlijkheden, veel ervaring, kennis van de sport, een begrip van verschillende wedstrategieën en goede competenties in het analyseren van data en statistieken. Het identificeren van uitkomsten met goede value is niet makkelijk, maar wanneer succesvol toegepast, is het de manier bij uitstek om winst te behalen in sportwedden.