18+ Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Moet je belasting betalen over online wedden?

De regels voor het betalen van belasting over online sportweddenschappen

Een vraag waar veel online sportwedders mee zitten is: moet ik belasting betalen over online wedden? Het antwoord daarop is tweeledig:

  • U hoeft geen belasting te betalen over gewonnen prijzen.
  • U moet wel 29% belasting betalen over wat u per saldo heeft gewonnen.

We leggen de constructie hierna in meer detail uit. Blijf zeker doorlezen na dat gedeelte, want dan zult u zien dat het systeem in de nabije toekomst in het voordeel van de speler gaat veranderen!

Hint: de aangifteverplichting zal naar de aanbieder gaan verschuiven. Maar eerst …

De huidige regels

De huidige constructie voor het betalen van belasting over online sportwedden is een gevolg van kansspelregelgeving uit 2008. We leggen deze huidige regels voor het betalen van sportweddenbelasting wat nader aan u uit.

Belastingaangifte per maand

Het te betalen bedrag aan belasting voor sportwedden wordt per kalendermaand berekend. De 29% belasting wordt geheven over het saldo van uw sportweddenschappen in een kalendermaand. Anders gezegd: alle ingezette bedragen worden afgetrokken van alle gewonnen prijzen, en over het bedrag dat overblijft betaalt u een belastingpercentage van 29%.

Een voorbeeld:

  • U zet bij bookmaker in de maand juli 500 euro in en wint 400 euro. Uw saldo is negatief, en dus hoeft u geen aangifte te doen en ook geen belasting te betalen.
  • U zet bij bookmaker Interwetten in de maand augustus 300 euro in en wint 500 euro. Het saldo is 200 euro en daarover betaalt u 29%, oftewel 58 euro belasting.

Deze aangiftes en betalingen doet u telkens in de eerstvolgende maand na de maand waarover u aangifte doet. Aangifte over de maand juli doet u dus in augustus, en betaalt u ook gelijk in die maand.

Belangrijk: aangifte doen hoeft alleen over positieve saldo’s bij buitenlandse aanbieders. Op dit moment is er bij sportwedden via internet echter bijna altijd sprake van buitenlanders aanbieders (Toto uitgezonderd, maar daar vindt u niet echt denderende noteringen …).

Vanaf 2017: belasting betaald door bookmakers

Als de overheidsplannen geen vertraging oplopen, komt er vanaf januari 2017 een gereguleerd kansspelbeleid in Nederland. Er zullen dan goklicenties worden verstrekt, onder andere aan online bookmakers, die dan legaal op Nederlandse bodem online kansspelen mogen aanbieden.

Ook op belastinggebied verandert er dan het nodige. Bookmakers die op basis van zo’n Nederlandse licentie opereren, gaan dan voortaan zelf een belastingpercentage van 20% afdragen. De verantwoordelijkheid voor belastingafdracht komt hiermee dus bij de aanbieder te liggen.

Overigens geldt dit alleen voor aanbieders met een Nederlandse licentie. Voor het spelen op buitenlandse sites zullen nog steeds de huidige regels voor het betalen van belasting van kracht zijn.

In ons artikel ‘Is online wedden legaal of illegaal?‘ kunt u meer lezen over deze nieuwe wetgeving.

Bezwaren (indienen) bij huidige systeem

Bij het huidige belastingsysteem voor sportwedden zijn nogal wat bezwaren. Veel mensen zijn van mening dat:

  • Het in strijd is met de Europese regelgeving.
  • Het belastingpercentage van 29% buitensporig hoog is.
  • Verliesmaanden zouden moeten kunnen worden verrekend met winstmaanden (bijvoorbeeld middels een aangifte per kalenderjaar).

Er zijn zelfs door een aantal partijen juridische procedures aangespannen tegen de overheid op dit punt. Een voorbeeld is de Stichting Fiscale Pokerprocedure, waarover u meer leest in deze speciale sectie van de website van de Pokerbond.

Deze stichting en bijbehorende rechtszaak gaat weliswaar over poker, maar dit valt net als sportwedden onder kansspelen, en de stichting is waarschijnlijk het beste voorbeeld van een initiatief dat de belangen van deelnemers aan kansspelen in Nederland op belastinggebied vertegenwoordigt.

Op de genoemde website vindt u ook informatie over hoe u bezwaar kunt indienen bij uw kansspelaangiftes. Als u dit doet, komt u aangifte niet vast te staan. Dit betekent dat u mogelijk op een later tijdstip uw betaalde belasting terug kunt krijgen, wanneer uit toekomstige uitspraken door rechters blijkt dat de huidige regels van de belastingdienst inderdaad onrechtmatig zijn.

Door via een zoekmachine te zoeken op termen als ‘Bezwaar aangifte kansspelbelasting’, kunt u ook de nodige andere voorbeelden van standaard bezwaarformulieren vinden.