18+ Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Technische specificaties en aansluitprocedure Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)

Tim Giesbers

De Nederlandse online markt voor kansspelen gaat grote veranderingen tegemoet. Met de wet Kansspelen op Afstand (KOA) krijgt Nederland voor het eerste een gereguleerde markt. Een van de onderdelen van deze wet is het zogeheten Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Inmiddels zijn er meer specificaties bekend, waaronder de aansluitprocedure. Lees in dit artikel wat de laatste stand van zaken is.

Allereerst zoomen we even uit en kijken we naar de volledige wet. Het wetsvoorstel werd in 2016 al aangenomen in de Tweede Kamer, in februari 2019 volgde de Eerste Kamer. In eerste instantie was het de bedoeling dat op 1 januari 2021 de markt werd geopend, maar dit werd later verlaat tot 1 juli 2021. Inmiddels heeft minister van Rechtsbescherming Sander Dekker aangegeven dat het coronavirus mogelijk leidt tot een verder uitstel.

Wat is het Cruks?

Voor we verdergaan naar de specificaties van het Cruks, moeten we even uitleggen wat het precies inhoudt. Zoals al geschreven staat Cruks voor Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Kortgezegd kun je je daarin inschrijven wanneer je niet wil deelnemen aan kansspelen. Sta je in het Cruks? Dan mag een bookmaker of site met casinospellen je geen account laten aanmaken.

Eerder leek het alsof het zelfuitsluitingssysteem alleen voor online kansspelen zou gelden, zoals de gehele wet KOA. De doelstelling ‘beschermen van consumenten, het voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit’ geldt echter ook voor offline kansspelen. Daarom moeten ook alle speelhallen en casino’s gebruik gaan maken van het Cruks.

Hoe kom je in het Cruks te staan?

Vanaf de start van de gereguleerde kansspelmarkt bestaat het Cruks dus en moet de industrie ermee aan de slag gaan. Het Cruks is dus feitelijk gezien een database, die gevuld moet worden met consumenten. Deze kunnen erin komen door zichzelf aan te melden of door onvrijwillig te worden toegevoegd. De vrijwillige aanmelding duurt minimaal zes maanden en kan later nog verlengd worden, de onvrijwillige aanmelding duurt exact zes maanden.

Op vrijwillige basis kunnen mensen zich via de website van het Cruks aanmelden voor het register. Dit kan bijvoorbeeld zijn na aandringen van een kansspelaanbieder, wanneer die vermoedt dat er een verslavingsgevaar is. Of de consument merkt dit bij zichzelf en wil het risico van een verleiding weerstaan door zichzelf uit te sluiten van kansspeldeelname.

Daarnaast bestaat er ook een registratie op onvrijwillige basis. In dit geval besluit de Kansspelautoriteit (KSA) na zorgvuldig beraad een consument in het Cruks op te nemen. Dit gebeurt na een verzoek van een kansspelaanbieder of van de partner of ander familielid van de desbetreffende persoon.

Voor het zover komt moet de aanbieder eerst andere stappen doorlopen. Zo moet het bij vermoedens van onmatige deelname eerst contact hebben met de consument om diegene te wijzen op diens wedgedrag. Hierbij krijgt de speler bijvoorbeeld het advies om hulp te zoeken bij een instelling voor verslavingszorg. Pas als het gedrag niet verbetert, kan de aanbieder overgaan tot onvrijwillige opname in het Cruks.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Wanneer jij je aanmeldt bij een kansspelaanbieder, is die wettelijk verplicht om te controleren of jij opgenomen bent in het Cruks. Dit gebeurt heel simpel. Vanaf het moment waarop jouw gegevens zijn opgenomen in het register, krijgt de aanbieder bij de check een ‘HIT’ te zien. Sta je niet in het Cruks, dan krijgt de aanbieder ‘NO HIT’ te zien. Hierdoor weet het bedrijf in één oogopslag of jij inderdaad een account mag openen.

Hoe kan een aanbieder gaan werken met het Cruks?

Wanneer een kansspelaanbieder een licentie aanvraagt voor de Nederlandse gereguleerde markt, is het verplicht om ook aangesloten te worden bij het Cruks. Hiervoor kan het bedrijf zich via de mail aanmelden bij de Kansspelautoriteit. Hierbij moeten tevens een bewijs van tekenbevoegdheid en een aanwezigheidsvergunning overlegd worden. Na goedkeuring van de KSA kan een aanbieder pas aan de slag met het Cruks. Hiervoor heeft het wel een PKI-certificaat nodig.

PKI staat voor Public Key Infrastructure. Dit certificaat is een digitale ondertekening waarmee bedrijven gegevens en berichten kunnen versturen naar de overheid. Zie het als een extra online beveiliging. Hiervoor betalen bedrijven zo’n 400 euro en na twee weken wachten is het PKI-certificaat binnen. Deze moet dan alleen nog even verstrekt worden aan de Kansspelautoriteit.

Is dit allemaal gelukt? Dan mag het bedrijf beginnen met werken in de testomgeving. De KSA stuurt een handleiding van het systeem met daarbij een aansluittoets. Dit is nog een informele toets, de officiële volgt later. Wanneer een bedrijf slaagt voor de toets en alle testscenario’s zijn gecontroleerd met de KSA, krijgt het een vrijgave-advies. Dan mag het Cruks gebruikt worden vanaf het in werking treden van de KOA.

Mochten aanbieders toch nog vragen hebben, dan is dat geen probleem. De Kansspelautoriteit geeft de komende maanden nog uitleg. Zo kunnen bedrijven mailen naar de instantie voor nadere instructie. Ook zijn er mensen van de autoriteiten beschikbaar om via videobellen mensen te woord te staan.