18+ Gokken kan verslavend zijn, deel deze inhoud niet met minderjarigen | Speel bewust | Algemene voorwaarden zijn van toepassing | #Advertentie

Start Kansspelwet Koa op 1 januari 2021: brief minister Dekker over moties & aanvraagdetails Ksa

Maurice Krabbendam

De lancering van de nieuwe wet Kansspelen op afstand is op 1 januari 2021. Dat heeft minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer verteld, waarin hij ook inging op de verschillende moties die met de wet mee waren ingediend. Er is vanuit de Kansspelautoriteit ook nieuws over de procedure die aanbieders moeten volgen om voor een kansspellicentie in aanmerking te komen,

Over KOoa

De wet Koa gaat via een nieuw systeem van vergunningen andere aanbieders de kans geven om online kansspelen zoals sportweddenschappen aan te bieden aan de honderdduizenden Nederlanders die hierin actief zijn. In Koa zijn ook maatregelen getroffen voor risico’s van kansspelen en verslavingspreventiemaatregelen. Sportweddenschappen mogen op dit moment alleen worden aangeboden door Toto, maar dit aanbod zal dus worden uitgebreid.

1 januari 2021

In eerdere scenario’s was ook rekening gehouden met een lancering medio 2020, maar nu is dus 1 januari 2021 vastgesteld als streefdatum. In zijn brief legt Dekker uit hoe hij bij deze datum uitkomt:

“Ik verwacht het ontwerpbesluit aan het begin van 2020 in het kader van de voorhangprocedure aan uw Kamer te kunnen aanbieden. Voordat de lagere regelgeving kan worden vastgesteld moeten het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling Kansspelen op afstand worden genotificeerd en moet het ontwerpbesluit ter advisering worden voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarnaast moet de uitvoeringspraktijk zich met stabiele regelgeving kunnen voorbereiden op het nieuwe stelsel. Met het oog hierop streef ik ernaar de Wet kansspelen op afstand op 1 januari 2021 in werking te laten treden.”

Behandeling van de moties: geen reclameverbod

In zijn brief aan de Kamer informeerde minister Dekker de leden over de voortgang van de wet, en de vier moties die samen met de wet werden aangenomen. Hieronder bespreken we kort de reactie van Dekker op de vier moties.

De motie Postema c.s. wordt door de minister uitgevoerd. Het betreft hier feitelijk het offline halen van buitenlanders aanbieders zonder licentie, wat kan gebeuren via een zogeheten notice-and-takedown-procedure. Dekker geeft wel aan dat er sprake moet zijn van ‘onmiskenbaar onrechtmatige inhoud’, wat in het geval van wedden lastig is. In de praktijk zal de Kansspelautoriteit zich daarom vooral richten op afspraken met betalingsdiensten en app stores, om aanbieders zonder licentie op deze manier te blokkeren.

Voor aanbieders was de motie Diederik van Dijk c.s. een erg belangrijke, want deze vroeg de minister een advertentieverbod voor kansspelen te overwegen. Hierin gaat Dekker niet mee. Hij haalt in zijn brief verschillende onderzoeken aan en legt uit dat het nieuwe beleid leunt op kanalisatie: het sturen van spelers naar de aanbieders met een licentie. Reclame is noodzakelijk om deze kanalisatie te laten slagen. Dekker: “Het blijkt dat het verbieden of ernstig beperken van kansspelreclame serieuze negatieve effecten kan hebben op de kanalisatiegraad.”
Ook is er volgens de minister en de onderzoeken die hij aanhaalt geen sterk verband tussen reclame en gokproblematiek. Wel gaan er regels komen om bijvoorbeeld vloggers en influencers met een jonge achterban te weren uit reclames voor kansspelen.

De motie Bikker c.s. wordt uitgevoerd. Deze vroeg de minister in de evaluatie van de nieuwe wet specifiek na te gaan of er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden. De minister laat hiervoor onderzoek onder de doelgroep uitvoeren.

Tot slot wordt ook de motie Postema c.s. over de zogeheten ‘afkoelperiode’ voor licentiehouders uitgevoerd. Dit houdt in dat getoetst wordt of aspirant-aanbieders in het nieuwe systeem zich in de voorgaande twee jaar niet hebben gericht op de Nederlandse markt. In juli gaf de Ksa al enkele details over de criteria waarop wordt getoetst.

Meer informatie over toetsing: vergunning kost €45.000 en workshops

Enkele dagen voor de brief van Dekker, kwam de Kansspelautoriteit ook met meer details over de aanvraagprocedure voor toekomstige licentiehouders. Zo is inmiddels duidelijk dat een aanvraag 45.000 euro gaat kosten, die niet worden teruggegeven als de licentie niet wordt verstrekt. Ook moet elke kansspelaanbieder spelgegevens in een Controledatabank opslaan en de Ksa daar toegang toe verlenen. Bovendien komen er workshops voor aspirant-aanbieders, waarin nadere informatie wordt verstrekt, onder meer over de technische vereisten waaraan moet worden voldaan voor een vergunning.

De volledige bekendgemaakte details over de procedure zijn in te zien via de website van de Ksa.